PLAN ·2022.01.22~2022.02.15 오사카 현

그림쟁이가 만드는 일본 여행기!

DAY 1 2022.01.22

오사카 현

 • 1

  AM 10:00

 • 간사이국제공항

  교통·공항

 • 2

  PM 12:00

 • 하타고 인 간사이 에어포트

  숙박·호텔

DAY 2 2022.01.23

오사카 현

 • 1

  AM 10:30

 • 유니버셜 스튜디오 재팬 오사카

  볼거리·테마파크

 • 2

  PM 4:30

 • 공중정원전망대

  볼거리·전망대

DAY 3 2022.01.24

오사카 현

 • 1

  AM 10:00

 • 도토루커피 숍 우메다시티점

  먹거리·카페

 • 2

  PM 1:30

 • 덴포잔 마켓플레이스

  쇼핑·쇼핑거리

 • 3

  PM 5:00

 • 도톤보리

  볼거리·기타(볼거리)

DAY 4 2022.01.25

오사카 현

 • 1

  AM 9:00

 • 우메다역

  교통·지하철역

DAY 5 2022.01.26

DAY 6 2022.01.27

DAY 7 2022.01.28

DAY 8 2022.01.29

DAY 9 2022.01.30

DAY 10 2022.01.31

DAY 11 2022.02.01

DAY 12 2022.02.02

DAY 13 2022.02.03

DAY 14 2022.02.04

DAY 15 2022.02.05

DAY 16 2022.02.06

DAY 17 2022.02.07

DAY 18 2022.02.08

DAY 19 2022.02.09

DAY 20 2022.02.10

DAY 21 2022.02.11

DAY 22 2022.02.12

DAY 23 2022.02.13

DAY 24 2022.02.14

DAY 25 2022.02.15