PLAN ·2017.05.09~2017.05.24 서울특별시·인천광역시·카탈루냐

어른아들의 꽃보다 누나. 바르셀로나,로마,남부이탈리아,피렌체

DAY 1 2017.05.09

서울특별시·인천광역시

 • 1

  PM 5:00

 • 명동역

  교통·지하철역

 • 2

  PM 6:00

 • World Gate (국제업무단지 월드게이트)

  숙박·게스트하우스

DAY 2 2017.05.10

인천광역시·카탈루냐

 • 1

  AM 8:30

 • 인천국제공항

  교통·공항

 • 2

  PM 4:30

 • 바르셀로나 엘프라트 공항

  교통·공항

 • 3

  PM 6:30

 • 파세이그 데 그라시아 선

  숙박·기타(숙박)

DAY 3 2017.05.11

DAY 4 2017.05.12

DAY 5 2017.05.13

DAY 6 2017.05.14

DAY 7 2017.05.15

DAY 8 2017.05.16

DAY 9 2017.05.17

DAY 10 2017.05.18

DAY 11 2017.05.19

DAY 12 2017.05.20

DAY 13 2017.05.21

DAY 14 2017.05.22

DAY 15 2017.05.23

DAY 16 2017.05.24