PLAN ·2019.02.28~2019.03.05 브리티시 컬럼비아·노스웨스트 준주··인천광역시

4박 5일 캐나다 옐로나이프 여행

DAY 1 2019.02.28

브리티시 컬럼비아·노스웨스트 준주·

 • 1

  AM 10:30

 • 밴쿠버 국제공항

  교통·공항

 • 2

  PM 12:00

 • 캐나다 플레이스

  볼거리·건축물

 • 3

  PM 12:30

 • 개스타운

  볼거리·기타(볼거리)

 • 4

  PM 1:00

 • Momo Sushi

  먹거리·기타(음식)

 • 5

  PM 2:30

 • 밴쿠버 국제공항

  교통·공항

 • 6

  PM 6:30

 • 옐로우나이프 공항

  교통·공항

 • 7

  PM 9:00

 • Lakeside Landing(airbnb)

  숙박·에어비앤비

DAY 2 2019.03.01

 • 1

  AM 11:00

 • Lakeside Landing(airbnb)

  숙박·에어비앤비

 • 2

  PM 12:30

 • 샤토 노바 옐로나이프

  숙박·호텔

 • 3

  PM 2:00

 • 옐로나이프

  볼거리·기타(볼거리)

 • 4

  PM 6:00

 • sushi north

  먹거리·일식

 • 5

  PM 11:00

 • Lakeside Landing(airbnb)

  숙박·에어비앤비

DAY 3 2019.03.02

·노스웨스트 준주·

 • 1

  AM 10:30

 • Lakeside Landing(airbnb)

  숙박·에어비앤비

 • 2

  PM 1:30

 • 프린스 웨일즈 북부 문화유산센터

  볼거리·전시

 • 3

  PM 2:00

 • NT Legislative Assembly

  볼거리·기타(볼거리)

 • 4

  PM 4:00

 • Lakeside Landing(airbnb)

  숙박·에어비앤비

 • 5

  PM 8:30

 • 샤토 노바 옐로나이프

  숙박·호텔

 • 6

  PM 10:00

 • 오로라 빌리지

  볼거리·자연

 • 7

  AM 12:00

 • Lakeside Landing(airbnb)

  숙박·에어비앤비

DAY 4 2019.03.03

·노스웨스트 준주·

 • 1

  AM 11:00

 • City of Yellowknife

  볼거리·기타(볼거리)

 • 2

  PM 12:00

 • 센터스퀘어 몰

  쇼핑·쇼핑몰

 • 3

  PM 3:30

 • 위버 앤드 데보어

  쇼핑·슈퍼마켓

 • 4

  PM 4:30

 • Bullock's Bistro

  먹거리·유럽피안

 • 5

  PM 10:30

 • Lakeside Landing(airbnb)

  숙박·에어비앤비

DAY 5 2019.03.04

·노스웨스트 준주·브리티시 컬럼비아·인천광역시

 • 1

  AM 6:00

 • Lakeside Landing(airbnb)

  숙박·에어비앤비

 • 2

  AM 7:00

 • 옐로우나이프 공항

  교통·공항

 • 3

  PM 12:00

 • 밴쿠버 국제공항

  교통·공항

 • 4

  PM 4:00

 • 인천국제공항

  교통·공항

DAY 6 2019.03.05