Hoang Yen Vietnamese Cuisine

호치민 먹거리·기타(음식)

img

간략소개
생선구이, 볶음밥, 모닝글로리
주소
Hồ Bán Nguyệt PMH, 103 Tôn Dật Tiên, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, 베트남
연락처
82
홈페이지
http://www.hoangyencuisine.com/
영업시간
월요일
-
화요일
-
수요일
-
목요일
-
금요일
-
토요일
-
일요일
-
휴무일
BEEN 리뷰 (전체 0 건) 리뷰하기 go
   • 처음
   • 이전
   • 다음
   • 마지막