(Golden Tulip Bund New Asia (The Former Jinjiang Metropolo Hotel Classiq Shanghai,Rock Bund))

(Golden Tulip Bund New Asia (The Former Jinjiang Metropolo Hotel Classiq Shanghai,Rock Bund)) 상하이 시 숙박·호텔

간략소개
골든 튤립 번드 뉴 아시아(구 진지앙 메트로폴로 호텔 클래식 상하이,락 번드)
주소
Xin Ya Da Jiu Dian ( Si Chuan Bei Lu ), SiChuan BeiLu, Hongkou Qu, Shanghai Shi, 중국 200000
연락처
홈페이지
영업시간
휴무일
BEEN 리뷰 (전체 0 건) 리뷰하기 go
   • 처음
   • 이전
   • 다음
   • 마지막