Phong Nha Cave Boat Station

Phong Nha Cave Boat Station 꽝빈 볼거리·기타(볼거리)

img

간략소개
퐁냐동굴로 가는 배를 타는 선착장
주소
ĐT20, Phong NHA, Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình, 베트남
연락처
홈페이지
영업시간
휴무일
BEEN 리뷰 (전체 0 건) 리뷰하기 go
   • 처음
   • 이전
   • 다음
   • 마지막