Chiese Rupestri di San Nicola dei Greci e Madonna delle Virtù

Chiese Rupestri di San Nicola dei Greci e Madonna delle Virtù 바실리케이트 볼거리·기타(볼거리)

img

간략소개
10~11세기에 지어지고 17세기에 복구된 암석교회
주소
Via Madonna delle Virtù, 29, 75100 Matera MT, 이탈리아
연락처
홈페이지
영업시간
휴무일
BEEN 리뷰 (전체 0 건) 리뷰하기 go
   • 처음
   • 이전
   • 다음
   • 마지막